Tags : Sarah Jehan Khan Won International Film Award